АНКЕТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

Общ борй гласували: 32

Как намирате обстановката в Центъра за административно обслужване в Областна администрация - Враца?

Добронамерена и делова
62.5%
На взаимно доверие и уважение
34.38%
Нито едно от двете
3.13%

Каква беше информацията, която получихте от служителя в Центъра за административно обслужване?

Ясна, точна и изчерпателна
96.43%
Не достатъчно разбираема
3.57%

Ако въпросът Ви не е бил от компетентността на служителя в Центъра за административно обслужване, бяхте ли насочени към друг компетентен служител в администрацията или към съответния компетентен орган?

Да
25%
Не
0%
Не беше необходимо
75%

Ползвате ли информация от интернет сайта на Областна администрация - Враца?

Да
96.88%
Не
3.13%

Каква е писмената информация съдържаща се в табла, образци на заявления за административни услуги и други?

Лесноразбираема и пълна
96.88%
По-скоро не
3.13%

Колко време беше необходимо, за да бъдете обслужени?

5 мин
31.25%
10 мин
46.88%
20 мин
18.75%
Повече
3.13%

Останахте ли удовлетворени от времето, за което Ви обслужиха в Центъра за административно обслужване?

Да, напълно
96.88%
Отчасти
0%
Не
3.13%

Спазени ли бяха нормативно определените срокове за извършване на административната услуга?

Да
96.88%
Не
3.13%

Как оценявате отношението на служителите в Областна администрация - Враца към потребителите на административни услуги?

Любезно и отзивчиво
96.88%
По-скоро неуважително
3.13%

Как оценявате качеството на административното обслужване?

Много добро
96.88%
Добро
0%
Задоволително
3.13%

Вие сте?

Физическо лице
78.13%
Юридическо лице
21.88%