АНКЕТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

Общ борй гласували: 19

Как намирате обстановката в Центъра за административно обслужване в Областна администрация - Враца?

Добронамерена и делова
57.89%
На взаимно доверие и уважение
42.11%
Нито едно от двете
0%

Каква беше информацията, която получихте от служителя в Центъра за административно обслужване?

Ясна, точна и изчерпателна
100%
Не достатъчно разбираема
0%

Ако въпросът Ви не е бил от компетентността на служителя в Центъра за административно обслужване, бяхте ли насочени към друг компетентен служител в администрацията или към съответния компетентен орган?

Да
47.37%
Не
0%
Не беше необходимо
52.63%

Ползвате ли информация от интернет сайта на Областна администрация - Враца?

Да
94.74%
Не
5.26%

Каква е писмената информация съдържаща се в табла, образци на заявления за административни услуги и други?

Лесноразбираема и пълна
100%
По-скоро не
0%

Колко време беше необходимо, за да бъдете обслужени?

5 мин
36.84%
10 мин
63.16%
20 мин
0%
Повече
0%

Останахте ли удовлетворени от времето, за което Ви обслужиха в Центъра за административно обслужване?

Да, напълно
100%
Отчасти
0%
Не
0%

Спазени ли бяха нормативно определените срокове за извършване на административната услуга?

Да
100%
Не
0%

Как оценявате отношението на служителите в Областна администрация - Враца към потребителите на административни услуги?

Любезно и отзивчиво
100%
По-скоро неуважително
0%

Как оценявате качеството на административното обслужване?

Много добро
100%
Добро
0%
Задоволително
0%

Вие сте?

Физическо лице
89.47%
Юридическо лице
10.53%