АНКЕТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

Общ борй гласували: 36

Как намирате обстановката в Центъра за административно обслужване в Областна администрация - Враца?

Добронамерена и делова
61.11%
На взаимно доверие и уважение
36.11%
Нито едно от двете
2.78%

Каква беше информацията, която получихте от служителя в Центъра за административно обслужване?

Ясна, точна и изчерпателна
96.77%
Не достатъчно разбираема
3.23%

Ако въпросът Ви не е бил от компетентността на служителя в Центъра за административно обслужване, бяхте ли насочени към друг компетентен служител в администрацията или към съответния компетентен орган?

Да
27.78%
Не
0%
Не беше необходимо
72.22%

Ползвате ли информация от интернет сайта на Областна администрация - Враца?

Да
97.22%
Не
2.78%

Каква е писмената информация съдържаща се в табла, образци на заявления за административни услуги и други?

Лесноразбираема и пълна
97.22%
По-скоро не
2.78%

Колко време беше необходимо, за да бъдете обслужени?

5 мин
27.78%
10 мин
47.22%
20 мин
22.22%
Повече
2.78%

Останахте ли удовлетворени от времето, за което Ви обслужиха в Центъра за административно обслужване?

Да, напълно
97.22%
Отчасти
0%
Не
2.78%

Спазени ли бяха нормативно определените срокове за извършване на административната услуга?

Да
97.14%
Не
2.86%

Как оценявате отношението на служителите в Областна администрация - Враца към потребителите на административни услуги?

Любезно и отзивчиво
97.22%
По-скоро неуважително
2.78%

Как оценявате качеството на административното обслужване?

Много добро
97.22%
Добро
0%
Задоволително
2.78%

Вие сте?

Физическо лице
80.56%
Юридическо лице
19.44%