Свържи се с нас

ИЗЧИСТИ

Адрес

Пощенски адрес:
Областна администрация Враца
бул. "Демокрация" №1
3000 гр. Враца
Телефони:
092/ 66 14 29 - Административно обслужване
092/ 67 84 68 - Деловодство
Факс:
092/ 66 31 18
Булстат:
106063115
Имейл:
obl-vr@vratsa.government.bg
https://vratsa.government.bg