ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020

Заповед № РД-18-К-23/31.08.2021 г.   31.08.2021 г. 13:34 часа

ПРОТОКОЛ ЗМО    15:30 часа 20.11.2019 г.

ПРОТОКОЛ 04.2018 Г.