Заповеди 2024 г. Общински съвет

Назад

Заповед № ПО-07-1/01.02.2024 г.  13.03.2024 г.  13:00 ч.

Заповед № ПО-07-2/01.02.2024 г.  13.03.2024 г.  13:00 ч.

Заповед № ПО-07-3/01.02.2024 г.  13.03.2024 г.  13:00 ч.

Заповед № ПО-07-4/05.02.2024 г.  13.03.2024 г.  13:00 ч.

Заповед № ПО-07-5/06.02.2024 г.  13.03.2024 г.  13:00 ч.

Заповед № ПО-07-6/06.02.2024 г.  13.03.2024 г.  13:00 ч.

Заповед № ПО-07-7/08.03.2024 г.  13.03.2024 г.  13:00 ч.

Заповед № ПО-07-8/15.03.2024 г.  19.03.2024 г.  11:00 ч.