ЗАПОВЕДИ 2022 Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

« Назад  
Заповед № ПО-07-1 от 07.01.2022 г.  14.01.2022 г. 14:04 часа
Заповед № ПО-07-2 от 14.01.2022 г. 14.01.2022 г. 14:04 часа
Заповед № ПО-07-3 от 28.01.2022 г. 28.01.2022 г. 15:22 часа
Заповед № ПО-07-4 от 08.02.2022 г. 09.02.2022 г. 13:41 часа
Заповед № ПО-07-5 от 08.02.2022 г. 09.02.2022 г. 13:41 часа
Заповед № ПО-07-6 от 01.03.2022 г. 02.03.2022 г. 10:05 часа
Заповед № ПО-07-7 от 02.03.2022 г. 02.03.2022 г. 17:13 часа
Заповед № ПО-07-8 от 04.03.2022 г. 04.03.2022 г. 17:13 часа
Заповед № ПО-07-9 от 12.04.2022 г.

12.04.2022 г. 13:18 часа

Заповед № ПО-07-10 от 12.04.2022 г.

13.04.2022 г. 16:10 часа

Заповед № ПО-07-11 от 04.05.2022 г.

05.05.2022 г. 16:38 часа

Заповед № ПО-07-12 от 05.05.2022 г.

09.05.2022 г. 09:15 часа

Заповед № ПО-07-13 от 18.05.2022 г.

23.05.2022 г. 16:14 часа

Заповед № ПО-07-14 от 02.06.2022 г.

09.06.2022 г. 15:43 часа

Заповед № ПО-07-15 от 06.06.2022 г.

14.06.2022 г. 16:01 часа

Заповед № ПО-07-16 от 08.06.2022 г.

14.06.2022 г. 16:03 часа

Заповед № ПО-07-17 от 14.06.2022 г.

14.06.2022 г. 16:06 часа

Заповед № ПО-07-18 от 29.06.2022 г.

12.07.2022 г. 15:42 часа

Заповед № ПО-07-19 от 11.07.2022 г.

12.07.2022 г. 15:44 часа

Заповед № ПО-07-20 от 11.08.2022 г.

01.09.2022 г. 13:38 часа

Заповед № ПО-07-21 от 01.09.2022 г.

01.09.2022 г. 13:40 часа

Заповед № ПО-07-22 от 08.09.2022 г.

12.09.2022 г. 09:29 часа

Заповед № ПО-07-23 от 02.11.2022 г.

11.11.2022 г. 14:32 часа

Заповед № ПО-07-24 от 05.12.2022 г.

08.12.2022 г. 09:11 часа

Заповед № ПО-07-25 от 08.12.2022 г.

22.03.2023 г. 14:20 часа