ЗАПОВЕДИ 2020 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЗАПОВЕД № ПО-07-1 OT 30.01.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-2 OT 05.02.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-3 OT 05.02.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-4 OT 05.02.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-5 OT 13.02.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-6 OT 08.04.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-7 OT 07.05.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-8 OT 15.05.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-9 OT 08.06.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-10 OT 10.09.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-11 OT 07.10.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа

ЗАПОВЕД № ПО-07-12 OT 23.12.2020  30.12.2020 г. 15:01 часа