заместник областни управители

БОРИСЛАВ БОРИСОВ
 
Заместник областен управител на Област Враца

  +359 889 533 092; +359 92 66 66 85
phone +359 92 66 31 18
   гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
  obl-vr@vratsa.government.bg 

 

 Подпомага областния управител при управление на:

- човешките и финансови ресурси
- административно обслужване
- деловодство
- координация на областната администрация с общините

           

     Подпомага областния управител при осъществяване на неговите правомощия в областите на политика по обществен ред, законност, вътрешни работи, отбрана, икономика и инвестиции, регионална политика, като за целта осъществява връзки и координация с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта в съответната сфера и с органите на съдебната власт на територията на областта.

 

МИЛЧО СТЕФАНОВ

Заместник областен управител на Област Враца
 
  +359 884 441 160; +359 92 66 66 84
phone +359 92 66 31 18
   гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
  obl-vr@vratsa.government.bg 

 

Подпомага областния управител при управление на:

- държавната собственост
- управление при кризи
- сигурност на информацията
- информационни системи
- публичност на дейността
- протокол
- организационно-техническа подготовка на избори

           

       Подпомага областния управител при осъществяване на неговите правомощия в областите на политика по здравеопазване и социални дейности, заетост, земеделие, храни, гори, околна среда, транспорт, култура, спорт и туризъм, като за целта осъществява връзки и координация с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта в съответната сфера.