заместник областни управители

БОРИСЛАВ БОРИСОВ
 
Заместник областен управител на Област Враца

  +359 889 533 092; +359 92 66 66 85
phone +359 92 66 31 18
   гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
  obl-vr@vratsa.government.bg 

 

 Подпомага областния управител при управление на:

- човешките и финансови ресурси
- административно обслужване
- деловодство
- координация на областната администрация с общините

           

Подпомага областния управител при осъществяване на неговите правомощия в областите на политика по защита на населението при бедствия, обществен ред и безопасност на движението, административен контрол, икономика, енергийна ефективност, международни отношения и проекти, планове, програми и стратегии, превенция и противодействие на корупцията, отбрана, политика по обществен ред, като за целта осъществява връзки и координация с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта в съответната сфера.

 

МИЛЧО СТЕФАНОВ

Заместник областен управител на Област Враца
 
  +359 884 441 160; +359 92 66 66 84
phone +359 92 66 31 18
   гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
  obl-vr@vratsa.government.bg 

 

Подпомага областния управител при управление на:

- държавната собственост
- строителство
- инвестиционни проекти и регионална схема за пространствено развитие
- концесии
- обществени поръчки

           

Подпомага областния управител при осъществяване на неговите правомощия в областите на политика по интеграция на етническите малцинства, демографско развитие, неправителствени организации, образование, социални дейности, здравеопазване, управление на проекти по национални програми за заетост и хора с увреждания, култура, екология, околна среда, спорт, туризъм, младежки дейности, като за целта осъществява връзки и координация с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта в съответната сфера.