заместник областен управител

КРАСИМИР КОЛЕВ
 
Заместник областен управител на oбласт Враца

  +359 876 466 037; +359 92 66 66 85
phone +359 92 66 31 18
   гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
  obl-vr@vratsa.government.bg 

 

ПРИЕМЕН ДЕН:

 

     Всеки трети понеделник от месеца от 13:00 ч. до 16:00 ч. Записването сe извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на телефон 092/661429 и на гише „Административно обслужване” в сградата на Областна администрация - Враца, като се попълва Информационен лист по образец, съдържащ следната информация:

- Трите имена на лицето, желаещо среща;
- Адрес и телефон за обратна връзка;
- Кратко изложение на проблема

ПРАВОМОЩИЯ:

   Подпомага областния управител при управление на:

- човешките и финансови ресурси
- административно обслужване
- деловодство
- координация на областната администрация с общините

    Подпомага областния управител при осъществяване на неговите правомощия в областите на политика по:

- защита на населението при бедствия
- безопасност на движението
- енергийна ефективност
- международни отношения и проекти
- планове, политика по обществен ред
- политика по интеграция на етническите малцинства
- демографско развитие
- неправителствени организации
- управление на проекти по национални програми за заетост и хора с увреждания
- култура
- екология
като за целта осъществява връзки и координация с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта в съответната сфера.

    Подпомага областния управител в производствата по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по специалните закони.