РОБЕРТИНО МАРИНОВ

Робертино Маринов е роден на 7 октомври 1965 г. в гр. Оряхово. Завършва  висшето си образование в специалност „Публична администрация“ – ВСУ – гр. Варна, магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от МУ – гр. Пловдив. До 1999 година  изпълнява длъжността заместник–директор по икономически въпроси в Общинска болница, гр. Оряхово, работи в Община Оряхово от 2003 до 2005 г. В периода 2006 г.–2012 г. е  директор на Дирекция „Социално подпомагане “ – Оряхово.