РЕГИСТЪР НА СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

РЕГИСТЪР НА СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА