Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област враца за 2018г.

Преписка № 00800-2018-0001, Наименование "Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца за 2018", Публикувана на 07.08.2018 г., Възложител: Областен управител на Област Враца, Процедура: Публично състезание.

Решение 13:15 часа

Обявление 13:15 часа

Документация 13:15 часа

Количествена сметка -Приложение №1 13:15 часа

Образци на документи 13:15 часа

ЕЕДОП 13:15 часа

Протокол №1  31.08.2018 12:30 часа

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 12.09.2018 13:50 часа

 

Решение за определяне на изпълнител

Окончателен протокол

Протокол № 3

Протокол №2

19.09.2018 г.            11:43

 

Обявление за възложена поръчка 15.10.2018 14:39 часа

Договор 15.10.2018 14:39 часа

Приложение 1 15.10.2018 14:39 часа

Приложение 2 15.10.2018 14:39 часа

Приложение 3 15.10.2018 14:39 часа

 

Допълнително споразумение 12.11.2018 10:25 часа

Обявление за изменение 12.11.2018 10:25 часа

 

Допълнително споразумение 18.12.2018 15:18 часа

Обявление за изменение 18.12.2018 15:18 часа

 

Обявление за приключване на договор за общестествена поръчка 02.01.2019 г. 11:30 часа