"Обява за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс "Ботев път"-Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА 
ОБЯВА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
МАНИПУЛАЦИОНЕН ГРАФИК 
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТ 

ПРОТОКОЛ/02.05.2017 г.

ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР