ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ” – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА” ID 9086127

27.02.2019 г.           10:28

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

11.03.2019 г.           09:40

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

19.03.2019 г.           09:31

ПРОТОКОЛ

27.03.2019 г.           17:05 

ДОГОВОР 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5