ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ” – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА” ID 9097098

27.02.2019 г.           13:46

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

11.03.2019 г.     13:00 часа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК

 

19.03.2019 г.    14:14 часа

ПРОТОКОЛ

 

27.03.2019 г.   13:40 часа

ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5