ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ” – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА” ID 9074725

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

27.04.2018           10:45

ПРОТОКОЛ

10.05.2018          15:02

ДОГОВОР

10.05.2018          15:05

ПРИЛОЖЕНИЕ