ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МИЗИЯ

Със Заповед № ПО - 07 13 от 09.05.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 365 по Протокол № 41 от проведено заседание на Общински съвет - Мизия на 25.04.2014 г. Решението е свързано с въвеждане на ограничения за допускане до участие в процедури по Закона за обществените поръчки. С решение №  368  от 26.05.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 17 от 02.09.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 405 по Протокол № 46 от проведено заседание на Общински съвет - Мизия на 21.08.2014 г. Решението е свързано със създаване на Обществен съвет за управление на финансови средства. С решение №  405  от 04.09.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е приведено в съответствие с  нормативната уредба.

 

Със Заповед № ПО - 07 29 от  12.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 437 по Протокол № 52 от проведено заседание на Общински съвет - Мизия на 28.11.2014 г. Решението е свързано с приемане на Наредба за получаване и управление на дарения в Община Мизия. С решение №  453  от 29.12.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е приведено в съответствие с  нормативната уредба.