ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕЗДРА

Със Заповед № ПО - 07 20 от 08.09.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 598 по Протокол № 36 от проведено заседание на Общински съвет - Мездра на 28.08.2014 г. Решението е свързано с отказ на общинския съвет да предостави земеделски имоти  по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ. С решение №  605  от 25.09.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 21 от 08.09.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 593 по Протокол № 36 от проведено заседание на Общински съвет - Мездра на 28.08.2014 г. Решението е свързано с отказ на общинския съвет да предостави земеделски имоти  по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ. С решение №  604  от 25.09.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 24 от 03.10.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 603 по Протокол № 37 от проведено заседание на Общински съвет - Мездра на  25.09.2014 г. Решението е свързано освобождаване от дължим договор за наем. С решение №  611  от 14.10.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.