ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРИВОДОЛ

Със Заповед № ПО - 07 7 от 19.02.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 400 по Протокол № 38 от проведено заседание на Общински съвет - Криводол на 07.02.2014 г. Решението е свързано с предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – общинска собственост . С решение №  404  от 28.02.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 12 от 22.042014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 428  по Протокол № 41 от проведено заседание на Общински съвет - Криводол на 11.04.2014 г. Решението е свързано с създаване на временна комисия за контрол на комисиите назначени по Закона за обществените поръчки. С решение №  442  от 09.05.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 28 от  08.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 510 по Протокол № 52 от проведено заседание на Общински съвет - Криводол на 28.11.2014 г. Решението е свързано с обединяване на имоти – общинска собственост. С решение №  520  от 30.12.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.