ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП – ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 01.10.2021 г.     06.09.2021 г. 12:45 часа

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ OT 28.04.2021 Г.  19.05.2021 г. 16:31 часа

ПРОТОКОЛ № ОКБДП-20-2-ВР/30.09.2020 г.  05.10.2020 г. 10:11 часа

ПРОТОКОЛ №ОКБДП-20-1-ВР/25.06.2020 г.  05.08.2020 г. 16:45 часа

ПРОТОКОЛ №ОКБДП-19-2-ВР/19.09.2019 г. 25.02.2020 г. 10:15 часа

ПРОТОКОЛ №ОКБДП-19-3-ВР/19.12.2019 г.   21.1.2020 г. 11:30 часа

Протокол № ОКБ ДП-19-1-ВР от 21.02.2019 г .   28.03.2019 г. 16:50 часа