Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ФУНКЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

СЪСТАВ

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

ЗАПОВЕДИ

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 2022 г. - Област Враца   22.02.2022 г. 14:46 часа

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 2022 г. - Област Враца  21.01.2022 г. 10:55 часа

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2027 г.)   28.01.2021 г. 16:30 часа

ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2027 г.)    28.01.2021 г. 16:30 часа