Инструкция от Ръководството на 73-ти НТП "По пътя на Ботевата чета" - Козлодуй-Околчица

Обръщение на Областния управител на Област Враца

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 73-ти НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД "ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА - КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА" 2019

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

 

ОТЧЕТ 72-РИ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД "ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА" КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-РИ НАЦИНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД „ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА“, 2018 г. 27 МАЙ – 02 ЮНИ 2018 г.

Приложение № 1 към Регламент Заявка за участие на ученическа група

Приложение № 2 към Регламент Заявка за участие на туристическа група-индивидуални пълнолетни лица

Приложение № 3 към Регламент Програма за провеждане на похода

И Н С Т Р У К Ц И Я от Ръководството на 72-ри НТП „По пътя на Ботевата чета-Козлодуй – Околчица, 2018”

 

ОТЧЕТ 71-ВИ НТП КОЗЛОДУЙ - ОКОЛЧИЦА

РЕГЛАМЕНТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 71-ВИЯ НТП "ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА" КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА

ИНСТРУКЦИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 71 НТП “КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

РЕГЛАМЕНТ 70-ТИ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД КОЗЛОДУЙ - ОКОЛЧИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4