ИЗБОРИ ЗА НС 02.10.2022

 

РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

 

РЕШЕНИЕ № РД-43/28.05.2021 г.

От днес, 17.08.2022 г., на официалната интернет страница на Областна администрация – Враца гражданите ще могат да се запознаят с разяснителната кампания, във връзка с предстоящите парламентарни избори за народни представители на 02.10.2022 г.

Материалите, изготвени от Централната избирателна комисия, са достъпни на следния линк и могат да бъдат свободно споделяни:

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

 

Гласуване по настоящ адрес

 

 

Гласуване на избиратели с увреждания 

 

Гласуване с машина