ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 26 МАЙ 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия Враца за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент 2019, ще се проведат на 30.03.2019 г. от 10.00 часа в Заседателна зала на VІ етаж в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация“ № 1.

         В съответствие с чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс в консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.