Електронен анкетен формуляр относно провеждане на проучване сред работодатели за потребностите им от работна сила през 2019 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2017

Европейски дни на наследството 2017

 

Европейските дни на наследството – 2017 ще бъдат отбелязани с над 280 събития на територията на 77 общини във всички области в България.

Над 100 музея, културни и природни обекти пък ще осигурят свободен вход за посетителите си в определени дни на септември. Част от проявите вече започнаха с настъпването на месеца, когато по традиция 50-те държави, подписали Европейската културна конвенция, едновременно насочват усилията си към популяризирането на културното наследство.

Общоевропейската тема, под която преминават Дните през настоящата година, е „Наследство и природа: пейзаж от възможности“. Целта е да се насочи общественото внимание към значението на културното и природното наследство, както върху и приноса им за качествен живот и социално-икономически просперитет. В същото време темата поставя въпроса за взаимната зависимост между тях в процеса на опазването, осигуряването на достъп и популяризирането им.

 

Събития в Област Враца

Община Борован

 

Събитие:. Музейна сбирка в НЧ "Цани Иванов", с. Борован - свободен достъп

Дата: 30.09.2017 г.

Място: НЧ "Цани Иванов", с. Борован

Организатор: НЧ "Цани Иванов"

Събитие: Свободен достъп до музея в с. Борован

Дата: през целия месец септември

Място: Музей с. Борован

Организатор: Община Борован

 

Община Враца

 

Събитие: Вход свободен до Регионален исторически музей - Враца и среща с проф. д.г.н. Ангел Кунов - геолог и общественик

Дата: 30.09.2017 г.

Място: Регионален исторически музей - Враца

Организатор: Община Враца

 

Община Мездра

 

Събитие: Археологически комплекс "Калето" - свободен достъп

Дата: 30.09.2017 г.

Място: Археологически комплекс "Калето"

Организатор: Община Мездра

Събитие: Средновековна църква "Св. Николай" - свободен достъп

Дата: 30.09. 2017 г.

Място: гр. Мездра

Организатор: Община Мездра

 

 

 

 

 

Община Мизия

 

Събитие: Вход свободен до Музея, намиращ се в Общински туристически информационен и експозиционен център - гр. Мизия. Запознаване с историята и наследството на с. Букьовци.

Дата: 25-30.09.2017 г.

Място: Общински туристически информационен и експозиционен център - гр. Мизия

Организатор: Община Мизия

Събитие: Изготвяне на презентация с основните моменти от общоевропейската стратегия "Културно наследство през XXI век"

Дата: 25-30.09.2017 г.

Място: гр. Мизия

Организатор: Община Мизия

Събитие: Тематична викторина за културното наследство

Дата: месец септември

Място: НЧ "Просвета", гр. Мизия

 

 

Община Оряхово

 

Събитие: Свободен достъп до Исторически музей - гр. Оряхово

Дата: 30.09.2017 г.

Място: ИМ - гр. Оряхово

Организатор: ИМ – Оряхово