Декларации по ЗПКОНПИ 2021

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2021 г.

Входящ №  Дата на подаване Служител Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1 т. 3 т. 2 т. 4
198 22.03.2021 Мирослав Иванов Технически сътрудник            Ежегодна  
200 23.03.2021 Николай Николов Главен експерт     Ежегодна  
202 19.04.2021 Симеон Георгиев Специалист     Ежегодна  
204 20.04.2021 Миряна Василева Младши експерт     Ежегодна  
206 22.04.2021 Евгения Кръстева Директор дирекция АПОФУС     Ежегодна  
208 26.04.2021 Севдалина Риджалска  Главен счетоводител      Ежегодна  
210 27.04.2021 Диана Янкова Директор дирекция АКРРДС     Ежегодна  
212 27.04.2021 Галина Георгиева Главен експерт     Ежегодна  
214 27.04.2021 Лора Младенова-Атанасова Старши експерт     Ежегодна  
216 29.04.2021 Върбинка Борисова Главен експерт     Ежегодна  
218 29.04.2021 Евгения Илиева Главен експерт     Ежегодна  
220 29.04.2021 Малина Иванова  Главен експерт     Ежегодна  
222 05.05.2021 Татяна Вутова Главен експерт     Ежегодна  
224 07.05.2021 Красимира Маринова Главен експерт     Ежегодна  
225 10.05.2021 Сашо Илиев Младши експерт     Ежегодна  
226 10.05.2021 Надя Гетова Експерт за връзки с обществеността     Ежегодна  
228 10.05.2021 Десислава Трифонова  Главен експерт     Ежегодна  
230 10.05.2021 Силвия Пелова Главен експерт     Ежегодна  
232 12.05.2021 Албена Кисьова Старши експерт     Ежегодна  
234 12.05.2021 Цветан Василев Главен експерт     Ежегодна  
236 12.05.2021 Ваня Дамянова Главен експерт     Ежегодна  
238 12.05.2021 Янаки Долапчиев Младши експерт     Ежегодна  
240 12.05.2021 Светла Тошева Счетоводител      Ежегодна  
242 12.05.2021 Ива Трифонова Младши експерт     Заключителна - 1 година след освобождаване  
248 13.05.2021 Мария Христова Младши експерт     Ежегодна  
250 14.05.2021 Любомир Маринков Главен експерт     Ежегодна  
257 01.07.2021 Надя Гетова Експерт за връзки с обществеността     Встъпителна  
259 01.07.2021 Надя Гетова Експерт за връзки с обществеността    

Заключителна

 
260 01.07.2021 Надя Гетова Експерт за връзки с обществеността     Заключителна  
261 20.07.2021 Александър Александров Младши експерт     Встъпителна  
263 29.07.2021 Емил Пеняшки Експерт за връзки с обществеността     Встъпителна  
265 30.07.2021 Янаки Долапчиев Младши експерт     Заключителна  
266 27.08.2021 Лора Младенова-Атанасова Старши експерт     Заключителна  
268 23.09.2021 Нели Ценова Младши експерт     Встъпителна  
270 22.11.2021 Нели Ценова Младши експерт     Заключителна  
272 22.11.2021 Нели Ценова Главен експерт     Встъпителна  
274 30.11.2021 Александър Александров Младши експерт     Заключителна  
276 30.11.2021 Александър Александров Главен експерт     Встъпителна  
278 06.12.2021 Галина Георгиева Главен експерт     Заключителна  
280 13.12.2021 Цветан Василев Главен експерт     Заключителна  

 

Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Враца са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Враца и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. През 2021 г. декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 са подадени в срок от всички служители.