бюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,   28.01.2021 г. 13:32 часа

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,   29.06.2020 г. 12:12 часа

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

 БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ