бюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2024 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА    06.02.2024 Г. 14:00 часа

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,   21.08.2023 г. 12:53 часа

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,   23.03.2022 г. 15:32 часа

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,   28.01.2021 г. 13:32 часа

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,   29.06.2020 г. 12:12 часа

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА,

ПУБЛИКУВАН СЪГЛАСНО ЧЛ.93 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ