2020 ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ” – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА” ID 9097098

12.03.2020 г.           13:46

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ    24.03.2020 г. 10:54 часа

Съобщение за прекратяване на процедура   02.04.2020 г. 10:00 часа