ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ НА ОБЛАСТ ВРАЦА


    Областният управител Георги Митов свика  заседание на Областния съвет по сигурност, във връзка с възникнала необходимост от планиране на допълнителни мероприятия по осигуряване на дейностите по приемане, настаняване и интегриране на украински граждани на територията на Република България. Разгледани бяха актуални въпроси свързани с готовността на област Враца за приемане на украински граждани.

    В рамките на заседанието директорът на ОД на МВР – Враца  информира присъстващите за настанените към момента граждани на Република Украйна на територията на областта.  

    Георги Митов запозна членовете на Съвета с подадените от общините от областта справки относно възможностите за настаняване на новопристигнали украински граждани.

    Получената информация ще бъде обобщена и изпратена в Министерския съвет на Република България.