ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА СЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА


Заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца се проведе днес от областния управител Малина Николова, на което бяха отчетени резултатите от реализирания Държавен план-прием за учебната 2020 – 2021 г. и предстоящите предизвикателства през следващата 2021/2022 учебна година.

Областният управител Малина Николова акцентира върху резултатността в съвместната работа на директорите на учебните заведения, бизнеса, местната и регионална власт, благодарение на която държавните и регионалните политики в сферата на образованието се реализират все по-ефективно всяка година.

„Изпълнени са целевите стойности за съотношение на професионалното образование към профилираното, зададени от МОН и при определени от министерството 69,47 % са постигнати 74,74 % - факт, който показва добре свършената работа на територията на областта за разширяване обхвата на професионалното образование. В СТЕМ професии и профили се обучават 69,47 % от осмокласниците в областта, което е 5,27 % над определените от МОН стойности. Постигнатите проценти поставят област Враца на първо място в страната и зад тях стоят усилията на всички страни, ангажирани с Държавния план – прием. Данните, които насочват вниманието ни за още по-задълбочена работа са свързани с осигуряването на условия от местните власти за задържането на всички ученици, обхванати в средното образование на територията на областта. Конкретни и незабавни мерки, в това отношение, трябва да се предприемат от общините Оряхово и Мизия, където записаните в други области ученици са 31 от 76 за Оряхово и 14 от 52 за Мизия. Показателни за нас са и данните на завършилите средно образование ученици, от които едва 28,5 % са започнали работа, резултат от превеса на профилираното обучение над професионалното в съотношение 60/40. Пет години по-късно пирамидата е обърната и в тази година съотношението е 75/25 в полза на професионалното образование. Това ни дава основание да твърдим, че се движим в правилната посока“ , подчерта Малина Николова.

Началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова направи анализ на реализирания Държавен план-прием за настоящата 2020/2021 учебна година. Сформирани са 59 от планираните 60 паралелки, като от тях 45 са професионални, а 14 профилирани. Паралелките с дуална форма на обучение са 4.5, защитените – 4, а тези с очакван недостиг - 9. Две са закритите паралелки на първо класиране в Професионалната гимназия в Мизия и Средно училище „Христо Ботев“ – Оряхово. Разширени са паралелките в ПГ „Димитраки Хаджитошин“ – Враца по професиите интериорен дизайн и електротехник, след първо класиране.

Общият брой на завършилите 7 клас ученици в областта са 1436, като от тях в учебни заведения продължават обучението си 1343. 86 ученици са се записали в други области в страната, заминалите за чужбина са 6, а 17 повтарят класа.

Галина Евденова посочи, че за предстоящата учебна година се очаква да завършат общо 1432 седмокласници и те да продължат обучението си в 33 училища и 58 паралелки. Тя отбеляза, че във връзка с реализирането на Държавния план-прием за предстоящата 2021/2022 учебна година се очаква общините в област Враца да разработят общински стратегии за развитие на образованието, съобразно регионалните политики.

Министерство на образованието реализира проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, като от област Враца са включени 9 училища, с 328 ученици в 16, 5 паралелки. По Програма „Еразъм+“, ще се осъществи проект „Пилотен модел за проследяване на завършилите професионално образование и обучение“, който се реализира в три пилотни области – Враца, Стара Загора и Бургас и обхваща всички завършили професионално образование през 2018 г.