ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ


Във връзка с изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) на 24.06.2021 г, от 10.30 часа, в Заседателна зала на Областна администрация – Враца се проведе Заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за стартиране изработване на такава стратегия за област Враца. За целта, със заповед на Областният управител Иван Сълов е създаден Областен оперативен екип за изготвяне на стратегията, чийто членове бяха представени на заседанието на съвета. Присъстващите бяха запознати и с насоките за изготвяне на Общинските планове за действие към областната стратегия, както и с план-график с фиксирани дейности и срокове за целия период на планиране, който ще приключи в края на месец септември.