Електронен анкетен формуляр относно провеждане на проучване сред работодатели за потребностите им от работна сила през 2019 г.

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ УЧАСТВА В СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ


Заместник областният управител Мирослав Комитски участва в Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Заседанието се проведе в град Пирот и бе съпредседателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя подчерта, че проектите носят добавена стойност към 39-те проекта за 18,5 млн.евро, одобрени по първата покана, от които 33 са вече завършени. Деница Николова напомни, че за първи път кандидатстването по програмата се осъществи изцяло по електронен път. „Ние отчитаме това нововъведение като успешна стъпка, която улесни процеса на подготовка и подаване на проектни предложения от кандидатите от двете страни на границата“, коментира заместник-регионалният министър. Интересът към поканата е огромен, като в периода от обявяването й на 22 януари т.г. са подадени 235 проекта. „Това е една добра предпоставка за постигане на резултати от реална полза за трансграничния регион“, категорична бе тя.

По-голямата част от безвъзмездната финансова помощ е за проекти за развитие на туризма и опазването на околната среда. Нови 12,1 млн.евро ще бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Сърбия. Средствата ще бъдат разпределени между 41 нови проекта, които бяха одобрени по време на заседанието. Повече от половината средства са за проекти за развитие на туризма и опазване на околната среда, а малко над 3,3 млн. евро са средствата за стимулиране на младежки инициативи в пограничния регион. Два са одобрените проекти за област Враца по Приоритетна ос 3 „Околна среда“. Първият от тях е на Община Борован и касае инвестиции в преодоляването на риска от наводнения. Вторият проект е на Ловно – рибарско дружество – Враца и цели запазване популацията на различни видове дивеч в трансграничния регион. Общият бюджет на програмата в програмния период до 2020 г. е 34,1 млн. евро, а стратегическата й цел е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение. Допустимият регион обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия. Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Национален партниращ орган е Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.