ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ


Заместник областният управител Мирослав Комитски проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия в контекста на изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., приет с Решение на Министерски съвет № 43/24.01.2020 г. На срещата, директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните“ д-р Милчо Костурков обобщи, че към този момент няма регистрирани случаи на АЧС и Инфлуенца по птиците на територията на областта.

Д-р Костурков поясни, че с цел изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването и действащите законодателни промени, ОД „БХ“ е изготвила информационни брошури, които чрез кметовете на кметства са разпространени сред личните стопани. Съвместно с представители на Регионална дирекция по горите – Берковица са проведени информационни срещи и обучения в Ловно-рибарските дружества в Мездра, Враца, Оряхово и Бяла Слатина. Акцент на информационната кампания са мерките за биосигурност при индивидуалния лов, както и ежедневните проверки на ловните площадки и площадките за обработка на дивеч.

По време на заседанието, беше обсъдена и темата, свързана с хода на регистрацията на „Животновъден обект – лично стопанство“ на територията на област Враца.

Към 1 септември 2020 г., в Областна дирекция „Безопасност на храните“ са подадени 101 заявления за регистрация на животновъдни обекти, като 62 от тях касаят лични стопанства с прасета за угояване. Извършват се регулярни проверки, като се отстраняват констатираните несъответствия. Д-р Милчо Костурков разясни основните параметри и изисквания към животновъдния обект според новите законови разпоредби и подчерта необходимостта от мерки за биосигурност и строга дезинфекция.

В края на заседанието, Мирослав Комитски напомни на представителите на местната власт и териториалните звена на изпълнителната власт да бъдат спазвани стриктно разписаните в Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС за 2020 г. дейности и срокове.