ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ЧЕЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА


 

На срещата са представени реализираните инвестиционни проекти през 2018 г., плановете и приоритетите на компанията за 2019 г., както и мерките за подобряването на сигурността на електрозахранването в областта.

По данни на компанията, ЧЕЗ Разпределение е инвестирала близо 250 000 лв. в автоматизация на електропроводи в област Враца, като устройствата по мрежата дават възможност за управлението й от разстояние. По този начин се минимизира броя на засегнатите клиенти при евентуални аварии и качеството на услугата се повишава многократно. Компанията е вложила 160 000 лв. в рехабилитацията на мрежата в общините Роман, Мездра, Враца и Козлодуй. В реконструкции на електропреносната мрежа ниско напрежение, в градовете Бяла Слатина и Мездра и в села в общините Бяла Слатина, Борован, Оряхово, Роман и Козлодуй са вложени 306 000 лв. ЧЕЗ Разпределение е изградил нов трафопост във Враца и е рехабилитирал електропроводи средно напрежение за подобряване на електрозахранването на селата в общините Хайредин, Оряхово и Козлодуй.

„През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение планира да инвестира 5,1 млн. лв. за подобряване на сигурността на електрозахранването в област Враца. Компанията ще инвестира още 320 000 лв. в започнало по-рано преустройство на мрежата и присъединяване на община Роман към подстанция Роман, с цел повишаване на сигурността и качеството на електрозахранването в района“, заяви изпълнителният директор Карел Карл. Той поясни, че компанията има намерение да монтира близо 21 000 дистанционно обслужвани електромери в общините Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово. Електромерите осигуряват поглед в реално време върху мрежата, като по-стриктният контрол помага за по-бърза реакция при нужда. „790 000 лв. ще инвестира компанията в реконструкцията на 5 трафопоста в село Търнак, община Бяла Слатина. 420 000 лв. ще бъдат вложени в реконструкции на мрежа ниско напрежение в общините Криводол, Враца и Мездра. Рехабилитация на кабели за 129 000 лв. ще бъде извършена в градовете Мездра, Роман, Враца и Бяла Слатина“, допълни още Карл.

Заместник областният управител Мирослав Комитски изрази задоволство от проведената среща и ползотворното сътрудничество между държавната и местна власт и ЧЕЗ България.