ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИЛЧО СТЕФАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ


    На провелото се днес  заседание на Областния съвет за развитие на област Враца беше приета Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в областта за периода 2023-2027. Стратегията е разработена с участието на широк кръг заинтересовани страни, с водещата роля на Регионалното управление на образованието – Враца и чрез осъществената от Областна администрация – Враца координация.

    При откриването на заседанието Милчо Стефанов поздрави екипа за свършената работа и амбицията да се създаде ефективна и работеща стратегия, тъй като образованието е един от водещите приоритети в регионалната политика и качеството му предопределя успеха в много сфери на обществения живот.

    Стратегията бе представена от началника на Регионалното управление на образованието Лорета Колева.

    Целта, която е поставена, е подготовката на компетентни и функционално грамотни млади хора, с потенциал за пълноценна реализация и мотивирани да работят за развитието на областта, каза Колева. За постигането й ще бъдат мобилизирани всички вътрешни ресурси в образователната система в област Враца.

    Приоритетните области на въздействие са няколко – ориентация към придобиване на ключови компетентности, обучение в професии на бъдещето, квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти, иновативна образователна среда, ефективно взаимодействие с родителите, учене през целия живот. Модернизиране на управлението на образователните институции и включване на работодателите в мрежи за въвеждане на иновации в сферата на професионалното образование, също са сред поставените оперативни цели, обясни още началникът на РУО Враца.