ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИЛЧО СТЕФАНОВ ОТКРИ ПРОВЕЛАТА СЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КРЪГЛА МАСА


    Кръгла маса на тема „Любов и надежда за всяко дете“, се проведе днес в Областна администрация – Враца. Форумът, организиран от екипа на „Надежда и домове за деца“ – клон България беше открит от заместник областният управител Милчо Стефанов.

    В обръщението си към организаторите той изрази задоволство и удовлетворение от съвместната работа между Областна администрация –Враца и „Надежда и домове за децата- клон България“ след старта през 2015 г.

    „Вярвам, че днес споделяйки добрите практики при работа за подкрепа на семейства, наистина ще се подобрят механизмите и координацията на всички заинтересовани страни участващи в процеса на реформиране на системата за закрила на детето и по този начин на всяко едно нуждаещо се дете ще му бъде предложена адекватна семейна и подкрепяща среда.“, се обърна към участниците в срещата Милчо Стефанов.

    Целта на Кръглата маса бе да се споделят добрите практики при работа за подкрепа на семейството и да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на реформиране на системата за закрила на детето да функционира без наличието на институции и да търси винаги алтернативи в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността.