ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ БЕ ГОСТ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ВиК - ВРАЦА

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца се проведе днес. Заседанието откри областният управител и председател на Асоциацията Малина Николова. Тя представи участниците в заседанието - кметовете на общини, членове на Асоциацията, гостите Лиляна Зафирова, държавен експерт в Дирекция „ВиК“ на МРРБ и Ангел Престойски, управител на „ВиК“ООД – Враца.

Към заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството – Николай Нанков, Малина Николова отправи благодарност за съдействието и участието в заседанието. „Вашето участие днес засвидетелства специалното внимание на Правителството за развитие на ВиК сектора в област Враца“ – заяви Малина Николова.

         Членовете на Асоциацията съгласуваха Бизнес плана за развитието на дейността на ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца за 2016 г. и взеха единодушно решение за сключване на Договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД – Враца и „ВиК“ООД – Враца за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

         Заместник-министър Нанков отчете важността на подписания договор с избрания ВиК оператор и акцентира върху основните задължения при експлоатацията и инвестицията във ВиК съоръженията.

         „Сключването на Договора е една много важна стъпка в посока гарантирането на регионалния подход на инвестиции във ВиК сектора“ – разясни заместник-министърът.

         Той изказа задоволство, че област Враца е една от първите в страната, която подписва договор с избрания оператор.

         „Предстои огромен ангажимент на „ВиК“ООД – Враца да стопанисва и експлоатира ВиК системите и съоръженията като добросъвестен контрагент по сключения договор“ – допълни Нанков.

         „Над 13,5 млн. лева е предвидената сума, която предстои да бъде инвестирана от „ВиК“ ООД – Враца поетапно в следващите 15 години. Друг сериозен и доста амбициозен ангажимент за дружеството е редуцирането на водозагубите под 10 %“ коментира заместник – министърът.

Председателят на Асоциацията по водоснабдяване и канализация Малина Николова изказа увереността си, че постигнатото решение ще има благоприятни резултати за реализирането на целите на реформата във водния сектор, осигуряване на по-качествени водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на област Враца, както и възможност за кандидатстване за финансиране по отворените програми.

         След официалното подписване на договора, областният управител Малина Николова, заместник-министър Нанков и управителят на „ВиК“ ООД Ангел Престойски откриха новоизградения Посетителски център, предназначен за обслужване на абонатите на дружеството на принципа „едно гише“.