ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА ЗА ОБЛАСТ ВРАЦА СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА


    Областният управител Надя Донкинска ръководи второто заседание за разработване на Областна здравна карта, което се проведе днес в Областна администрация – Враца.

   „Благодаря за отговорното отношение на представителите на Здравната каса, Регионалната здравна инспекция и на всички, които са съдействали в процеса на работа и са предоставили необходимата информация“, каза при откриването областният управител.

    Работен вариант на Областната здравна карта беше презентиран от Светозар Симеонов директор на РЗОК – Враца.

    В началото на заседанието стана ясно, че членовете на комисията, представители на общините Мездра, Мизия, Криводол, Роман и Хайредин са подали обратна връзка и са разгледали предварително изпратения им документ и нямат възражения и предложения.

    След проведените коментари и разисквания бяха внесени предложения от присъстващите представители на БЛС, общините Враца, Бяла Слатина и Козлодуй, които бяха подкрепени от директора на РЗИ – Враца и ще бъдат отразени в окончателния вариант на документа.

    Очаква се здравната карта на областта да бъде приета на заседание в следващата седмица и да бъде изпратена в нормативно определения срок в Министерството на здравеопазването.