Във връзка с предстоящите избори областния управител Иван Сълов проведе среща с ръководители на териториални звена от област Враца


Във връзка с предстоящите избори и недопускане нарушаване на изборното законодателство областния управител Иван Сълов, съвместно със заместник областните управители Милчо Стефанов и Борислав Борисов проведоха работна среща с ръководители на териториални звена от област Враца на 29.06.2021 г. от 11.00 часа. Акцент беше поставен за недопускане на нерегламентирана предизборна агитация в държавните институции и бяха обявени телефони за връзка при констатиране на нарушения. Целта е провеждането на демократични и честни избори на 11 юли.