ВЪВ ВРАЦА БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕРАКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛИ, ТЪРСЕЩИ РАБОТА И ПРЕДЛАГАЩИ ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ


Във Враца беше представена Електронна платформа за интерактивна комуникация между работодатели, търсещи работа и предлагащи обучения и квалификация на кадри. Инициативата за създаването на платформата е на областния управител Малина Николова и на председателя на Регионалната структура на КРИБ – Враца Пенка Петрова.

„Идеята да разработим платформата възникна между КРИБ – Враца и Областна администрация – Враца в резултат на съвместната ни работа за развитие на професионалното образование. Как да се осигури пряка връзка между работодателите и кадрите при предлагането и търсенето на работа, връзка между училищата, центровете за професионално обучение и хората, желаещи да се обучават допълнително е въпрос, който намери отговор и практически създаде тази възможност чрез платформата, която представяме днес. Благодаря на структурата на КРИБ за финансирането на проекта и на създателя на платформата д-р инж. Цветан Христов. Този проект е факт и част от политиките по задържане на хората в нашата област и развитието на нейния потенциал“, каза при откриването на събитието Малина Николова.

Председателят на КРИБ – Враца Пенка Петрова представи целите на уеб платформата и услугите, които предлага тя.

„Платформата за интерактивна комуникация е базирана на идеята на социалните мрежи и спомагаща за бързото и ефективно осъществяване на контакт между работодатели, търсещи работа и учебни заведения, предлагащи обучения за придобиване на професионална квалификация и/или правоспособност. Работодателите могат  да представят фирмата, която управляват с фирмено портфолио, видеоклипове, описание на основните дейности и необходимостта от кадри, да търсят кадри по определени критерии в цялата база от активни CV профили, да се свързват директно с кандидата за работа, да повишите значително ефективността на подбора, да се информирате за предлаганите обучения и квалификационни курсове, необходими за професионалното развитие на техните кадри. Търсещите работа могат да публикуват автобиографиите си с придружаващи кандидатурата документи като портфолио, видео визитка, мотивационно писмо, да осъществяват връзки с професионални блогове и сайтове, да разглеждат публикуваните обяви и да подават документите си, свързвайки се директно с работодателите на посочените от тях контакти, да намират възможност за допълнителна квалификация, която позволява да кандидатстват за работа по предпочитана професия, да се записват в курс за продължаващо обучение. Професионалните гимназии, университетите, центровете за професионално обучение могат да предлагат обучения за придобиване на професионална квалификация, придобиване на правоспособност, курсове за следдипломна квалификация, да осъществяват консултантска дейност за професионална квалификация и преквалификация, да намират бързо и достъпно кандидати за обучение и квалификация, да създават вътрешни връзки към съответните професии и браншове, чрез които кандидатстващите за работа да откриват бързо и лесно публикуваните обяви“, поясни Пенка Петрова.

Техническите възможности на платформата представи инж. Илия Монов, като отговори на поставените въпроси за начина на регистрация и качването на данни в уеб сайта.

„Платформата защитава данните на физическите и юридическите лица и дава възможност на всеки, който желае да се регистрира или дерегистрира по всяко време“, сподели д-р инж. Цветан Христов.

Присъстващите на събитието представители на Регионално управление на образованието – Враца, Дом на науката и техниката – Враца, директори на професионални и профилирани гимназии, на средни училища, на бизнеса в областта изразиха мнението, че платформата е нов, модерен начин за комуникация и реклама на всички, които ще използват новосъздадения продукт.