В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННА ОБЛАСТНА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ


Във връзка с преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., днес - 18.06.2021 г., от 11:00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация – Враца, се проведе заседание на временна Областна преброителна комисия назначена със Заповед № РД-05-344/11.06.2021 г. на Председателя на НСИ – Сергей Цветарски.

Заместник областния управител Милчо Стефанов председателства заседанието, на което освен членовете на комисията, присъстваха и областният управител на област Враца - Иван Сълов, заместник областния управител - Борислав Борисов и директорът на Териториално статистическо бюро - Северозапад Полина Цветкова.

Днешното заседание се проведе в изпълнение на задълженията на временна Областна преброителна комисия, на което се разгледаха и приеха списъци с одобрените кандидати от повторно набиране на контрольори, преброители и придружители от общините в област Враца.

Секретарят на комисията, г-н Ивайло Николов – началник на отдел „Статистически изследвания – Враца“, към ТСБ-Северозапад, представи доклад за свършената работа до този момент и представи последващите задачи до края на преброяването.