В Областна администрация се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.


В Областна администрация се проведе  редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. То се ръководеше от заместник областния управител г-н Борислав Борисов. На заседанието присъстваха заместник областния управител г-н Милчо Стефанов и представители на териториалните звена на изпълнителната власт, представители на общините от областта и онлайн представители на Държавна агенция по безопасност на движенията по пътищата.

В хода на заседанието бяха отчетени изпълнените за третото тримесечие на годината мерки за подобряване на пътнотранспортния травматизъм в областта. Стана ясно, че на територията на областта до края на годината предстои изграждането на 8 учебни площадки по БДП – 3 в детски заведения и 5 в училищни такива. Беше отчетено, още че автопарка на ЦСМП – Враца е подменен на 99 % с нови автомобили (линейки) за оказване на медицинска помощ.

По време на заседанието беше обсъдено и изпълнението на държавната политика по БДП в частта „състояние на пътната инфраструктура“. В тази връзка през месец октомври и месец ноември по указания от Държавна агенция по безопасност на движенията по пътищата предстои да бъде извършен оглед на пътната мрежа от страна на общините и ОД на МВР – Враца за общинската пътна мрежа и от Областно пътно управление на републиканската пътна мрежа. Резултатите от огледите ще бъдат обобщени в съответни доклади и ще послужат като основа за набелязване на мерки от страна на стопаните на пътя за подобряване условията на пътното движение.

От анализа на сектор „Пътна полиция“, стана ясно, че за 1-те осем месеца на 2021 г. на територията на областта са регистрирани общо 483 ПТП, от които 364 ПТП с материални щети и 119  тежки ПТП  с 13 убити и 151 леко и тежко ранени граждани.