В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА СЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ“


На 14.10.2021 г. в сградата на Областна администрация – Враца се проведе редовно заседание на Областна комисия „Военни паметници“. Заседанието беше ръководено от г-н Борислав Борисов – зам. областен управител и зам. председател на Областна комисия „Военни паметници“.

На заседанието присъстваха членовете на комисията - представители на общините, от областна администрация, както и г-н Радослав Симеонов – главен експерт в Министерство на отбраната.

Комисията взе решение да изпрати в Министерство на отбраната своите конкретни предложения с цел изготвяне на Постановление на Министерски съвет за финансиране на спешен ремонт и възстановяване на военните паметници, както следва:

       1. ВП на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война 1912-1913 г., 1915-1918 г. в с. Добролево, община Борован, област Враца.

       2. ВП на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война 1912-1913 г., 1915-1918 г. в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца.

       3. ВП на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война 1912-1913 г., 1915-1918 г. в гр. Враца.

       4. ВП на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война 1912-1913 г., 1915-1918 г. в с. Гложене, община Козлодуй, област Враца.

       5. ВП на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война 1912-1913 г., 1915-1918 г. в с. Кунино, община Роман, област Враца.