УЧРЕДИ СЕ „РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЕВЕРОЗАПАД“ КЪМ АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ

УЧРЕДИ СЕ „РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЕВЕРОЗАПАД“ КЪМ АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ

Областният управител Малина Николова, като представител на Областна администрация – Враца, участва в учредяването на „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България. Регионалният иновационен център представлява сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на регионалния капацитет за въвеждане и развитие на иновации чрез засилване на сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските организации, университетите и други научни и образователни институти.

Съобразно новия подход в регионалната политика, където местните и регионални нужди ще бъдат определящи за развитието на конкретната територия, от голямо значение е създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. РИЦ е основа за взаимодействие между различните сектори с цел създаване и внедряване на иновации, както и осигуряване на по-голяма обвързаност с необходимостта и спецификите на областта и подобряване на равнището на образование. Изграждането на такъв център ще допринесе за успеха на партньорството бизнес-наука и ще създаде допълнителни условия за развитие на младите хора и подготовката на кадри за реалния бизнес. Центърът ще бъде създаден в областния град.

Учредители на „Регионален иновационен център Северозапад“ са 11 организации - Аутомотив Клъстер България, Областна администрация – Враца, Областна администрация – Видин, Община Враца, Търговско-промишлена палата - Враца, Русенски университет „Ангел Кънчев“- филиал Видин, както и компании от региона. Очаква се инициативата за иновационния център да бъде допълнително подкрепена от голям брой организации.

Още от деня на създаването си, сдружението си поставя за цел изграждането и развитието на модерна научноизследователска и иновационна инфраструктура. Иновационният център ще управлява проекти, включващи извършване на индустриални научни изследвания и експериментално развитие за насърчаване на иновациите. Не на последно място сред целите на сдружението е създаването на таланти за бъдещо иновативно и конкурентно развитие на Северозападна България.

Automotive Cluster Bulgaria (ACB) представлява интересите на един от най-бързо развиващите се икономически браншове в България – автомобилната индустрия и производството на автомобили и компоненти за тях. Клъстерът обединява повечето от над 250 автомобилни производителя в страната, които произвеждат компоненти за почти всяка позната марка автомобили. По-голямата част от тях са първо, второ и трето ниво доставчици. В индустрията има над 65 000 заети. Приходите, генерирани от компаниите в този сегмент за 2019 г., възлизат на около 5,5 млрд. евро и съставляват над 10% от БВП на страната.