УЧРЕДЕН Е ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 150-ТАТА ГОДИШНИНА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НЧ "РАЗВИТИЕ - 1869" - ВРАЦА


Заместник областният управител Мирослав Комитски участва в учредяването на Инициативния комитет за тържественото отбелязване на 150-та годишнина от създаването на Народно читалище „Развитие-1869“ – Враца. В утвърдения от Настоятелството на читалището Комитет по честване на годишнина са включени видни общественици, общински съветници, директори на културните и образователни институции в града, ръководители на творческите състави към читалището и Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий. Председател е кметът на Община Враца Калин Каменов.

На първото работно заседание бе приета план - програма за честването на годишнината.

Председателят на Читалищното настоятелство Иванка Караиванова представи историческите факти по основаването на едно от първите средища на културата във Враца и запозна присъстващите с предстоящите културни събития и инициативи. Програмата включва срещи с наследниците на учредителите на читалището, с наградени читалищни и културни деятели, библиотечна конференция, множество концертни изяви на художествено – творческите колективи.

Тържественият концерт –спектакъл по повод 150-та годишнина на НЧ „Развитие-1869“ ще се проведе през месец септември в реновираната зала на културната институция. Членовете на Инициативния комитет разгледаха и обсъдиха всички предложения и насрочиха следващото заседание да бъде проведено през месец април.