„Топлофикация – Враца” работи в нормален технологичен режим

„Топлофикация – Враца” работи в нормален технологичен режим

   Областният управител Стефан Красимиров проведе работна среща с изпълнителния директор на „Топлофикация – Враца“ ЕАД инж. Радослав Михайлов,  на която стана ясно, че спирането на газовите доставки от Русия за България няма да доведе до промяна в работата на топлофикационното дружество.

    За град Враца отоплителният сезон е приключил и сега безпроблемно се осигурява необходимото количество топлинна енергия за битова гореща вода.

   „Не е нарушена доставката на природен газ, освен това имаме договори за доставка и с друг търговец на природен газ, освен „Булгаргаз“ ЕАД.  В дружеството ще се изпълняват планираните ремонтни дейности на съоръженията. За следващия отоплителен сезон при необходимост можем да използваме и наличното резервно гориво от мазут, но това е решение само в краен случай“ , заяви на срещата инж. Радослав Михайлов.

   През летния сезон основно работят инсталациите за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. По време на планови ремонти се въвежда в работа инсталацията за производство на топлинна енергия от биомаса.

   В момента топлофикационното дружество реализира проект за реконструкция на водогреен котел за работа с биомаса в ОЦ „Младост”, което през новия отоплителен сезон допълнително ще намали необходимостта от природен газ. Увеличението на биомасата е добро решение, чрез което се постига диверсификация на горивната база.

   „Инсталациите за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от природен газ трябва да работят целогодишно. Благодарение на тях е постижима социално приемлива цена на топлинната енергия и трябва да се разширява делът им“, допълни още изпълнителният директор на дружеството.

   Въз основа на получената подробна информация, областният управител изрази своята увереност, че спирането на руския газ няма да създаде проблеми с топлоснабдяването на Враца нито сега, нито за в бъдеще.