Търгове

ЗАПОВЕД №РД-18-ДС-12/10.03.2020 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 5 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД №РД-18-ДС-12/10.03.2020 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 5 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД №РД-18-ДС-12/10.03.2020 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 5 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД NO РД-18-ДС-6/26.01.2018 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Заповед No РД-18-ДС-6/26.01.2018 г. За провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: 29.01.2018 16:29