СТЕФАН КРАСИМИРОВ ВРЪЧИ НАГРАДИТЕ „РАБОТОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2021 Г.“


   На официална церемония областният управител Стефан Красимиров връчи наградите „Работодател на годината – 2021 г., инвестирал в безопасни и здравословни условия на труд“.

   „На Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки  и Световния ден по безопасност и здраве при работа, в  знак на уважение и подкрепа към работодателите, които извеждат на преден план безопасността на работното място и съзнанието за измеренията и последствията от трудово-свързани инциденти и заболявания, връчвам награди  „Работодател на годината – 2021 г., инвестирал в безопасни и здравословни условия на труд“, се обърна към присъстващите Стефан Красимиров.

   Категориите, в които се номинират работодателите от област Враца, са „Инвестиция в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“, „Обучение на персонала за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“ и „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“. Оценяването на предложенията се извършва по утвърдени от Областния съвет по условия на труд критерии – целесъобразност, ефективност, икономичност и възможност за мултиплициране на идеята или дейността в друга фирма или сфера на дейност.

   В категорията  „Инвестиции в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“ отличен тази година е „МД Електроник“ – Враца, съобразно критериите за оценка.

   Стефан Красимиров връчи наградата в категория: „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“ на „Модна агенция „Мираж“ ООД – Враца.

   В третата категория „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“ наградата отиде при „СЕ Борднетце – България“ ЕООД – Мездра.

   Плакети за участие получиха  и работодателите, които не заеха призовите места: „Лестопродукт ЕООД“ – Враца, „Центромет“ АД – Враца и „Интелигентни системи за сигурност“ ООД – Враца

   В края на церемонията областният управител Стефан Красимиров благодари на представителите на бизнеса, че са  поели отговорността да създават по-добра работна среда и ни доказват, че опазването на човешкия живот не е формалност и документация, а целенасочена  дейност както от страна на  работодателя, така и на работещите.