Със своя заповед Областният управител г-н Стефан Красимиров предприема действия за изземване на недвижими имоти – частна държавна собственост

Със своя заповед Областният управител г-н Стефан Красимиров предприема действия за изземване на  недвижими имоти –  частна държавна собственост

На 14.12.2021 г. в Областната администрация – Враца е започнало административно производство за изземване по реда на чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост на държавни недвижими имоти –  частна държавна собственост, намиращи се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 135: част от административна сграда, складово помещение с площ 77,78 кв. м, част от паркинг в подземен етаж и три отделни постройки (съгласно АЧДС № 2839/15.12.2010 г. и АЧДС № 3429/20.04.2017 г.). Посочените имоти се държат без правно основание и ползват от „Хубев“ ЕООД. Със своя заповед от днес Областният управител г-н Стефан Красимиров предприема действия за изземването им.

Пълна  информация в сайта на Областна администрация, Бързи връзки, раздел „Административни актове“, „Заповеди“