СЪПРИЧАСТНОСТ С ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗАМЕТРЕСЕНИЕТО

СЪПРИЧАСТНОСТ С ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗАМЕТРЕСЕНИЕТО

    На проведена днес среща между областният управител Георги Митов и Неджати Али, Районен мюфтия за Монтана, Враца и Видин, бяха обсъдени възможностите за помощ на пострадалите от опустошителното земетресение в Турция.

    Областният управител подкрепя призива на Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България и приканва всеки, който желае да се включи в кампанията в помощ на пострадалите от земетресението може да го направи  на касите по Районните мюфтийства в страната и по банковата сметка на Мюсюлманското изповедание:

    Търговска Банка "Д", IBAN: BG15DEMI92401000232957

    BIC: DEMIBGSF

    Като се посочи целта на дарението – за земетресението в Република Турция.

    В такива трудни моменти от съществено значение е нуждата от солидарност и съпричастност, подкрепа и помощ за пострадалите.