СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА БОРБА С ГРИП И ОРЗ – ВРАЦА

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА БОРБА С ГРИП И ОРЗ – ВРАЦА

В 00.00 ч. на 21.03.2020 г. се прилагат противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, а именно:

Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Органите на МВР организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и извършват проверки на целта на пътуването на гражданите.

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.

Забранено е на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден. Директорите на ОД на МВР и кметовете на общини уведомяват заинтересованите лица и създават организация за осъществяване на контрол по разпоредените мерки.

Стотиците въпроси, които гражданите поставят на оповестените телефони на областния и общинския щаб във Враца, свързани с възможността да се отиде до село, вила, пазар или на други места, без да е неотложно, имат еднозначен отговор – ако не са свързани с изброените причини в заповедта на министъра са неоснователни и органите на МВР няма да ги допускат от и за областните градове с личен или обществен транспорт.