Публични покани

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАРЕДИ СПЕШНИ ПРОВЕРКИ НА АДРЕСНИТЕ РЕГИСТРАЦИИ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАРЕДИ СПЕШНИ ПРОВЕРКИ НА АДРЕСНИТЕ РЕГИСТРАЦИИ

    Във връзка с получено разпореждане от министър- председателя на Република България предвид големия брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в населените места на територията на област Враца, Областният управител, Надя Донкинска сигнализира всички кметов...

ДНЕС В ОБЩИНА ВРАЦА МЕЖДУ КМЕТА КАЛИН КАМЕНОВ И ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР НА НЕМСКАТА ФИРМА МД „ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД ВАЦЛАВ КРАЛ СЕ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗАВОД ВЪВ ВРАЦА ОТ НЕМСКИЯ ИНВЕСТИТОР

ДНЕС В ОБЩИНА ВРАЦА МЕЖДУ КМЕТА КАЛИН КАМЕНОВ И ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР НА НЕМСКАТА ФИРМА МД „ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД ВАЦЛАВ КРАЛ СЕ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗАВОД ВЪВ ВРАЦА ОТ НЕМСКИЯ ИНВЕСТИТОР

Днес в Община Враца между кмета Калин Каменов и финансовия директор на немската фирма МД „Електроник“ ЕООД Вацлав Крал се подписа договор за изграждането на завод във Враца от немския инвеститор. Договорът, на стойност  1 400 000 лева за покупката на общинския имот е част от мащабна...

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИИ ПО § 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ НА ОБЩИНА РОМАН“

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИИ ПО § 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ НА ОБЩИНА РОМАН“

Обява за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи, план на новообразуваните имоти на територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на община Роман, област Враца“. 12.08.2016 г.         10:23...

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ“ – ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ“ – ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА

Покана за избор на изпълнител на услуга с предмет „Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път” – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца”. Уникален код 9052324   Информация за извършени пла...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА“ – 2015 Г.

Публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет "Осигуряване на хранителна продукция за участниците в Шестдесет и деветия  Национален поход "Козлодуй - Околчица" - 2015 г." Уникален код 9041454

08.06.2015 г.         13:27 ч.
05.05.2015 10:55

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ“ – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА“ Уникален код 9041125

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ“ – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА“ Уникален код 9041125   08.06.2015 г.          13:25 24.04.2015 13:44

ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ

ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ

Публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения", в изпълнение на проект по Оперативна програма "Административен капацитет"
Уникален код 9031542

Извършено класиране на канди...

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПОПРОЕКТ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПОПРОЕКТ

“Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект „Специализирани обучения за по–добра организация на работата в Областна администрация Враца”, по Договор № А13-22-65/28.04.2014 г., в изпълнение на проект по ОПАК

Уникален код 9013137
...