ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА БОРБА С ГРИП И ОСТРИТЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Областният управител Иван Сълов проведе заседание на Областния щаб за борба с грип и острите респираторни заболявания. Заседанието е свикано във връзка с изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 и организация на действия за повишаване на имунизационния обхват на населението, с акцент върху персонала на учебни и социални заведения и райони с концентрирани малцинствени групи.

Данните за област Враца, представени от д-р Кети Ценова, директор на Регионалната здравна инспекция – Враца показват, че са поставени 26 413 дози, хората със завършен имунизационен статус са 11 490. Д-р Ценова информира, че РЗИ – Враца разполага с необходимите количества от всички налични ваксини разрешени за употреба на територията на РБ

Началникът на РУО – Враца, Галина Евденова предостави актуална информация относно имунизационния статус на служителите в учебните и детски заведения. Данните сочат, че 42,45% от педагогическия и 23,64% от непедагогическия персонал зает в тях имат изграден имунитет. Сред заетите в учебните заведения е направено анкетно проучване относно нагласите за поставяне на ваксина срещу COVID-19,  резултатите от което показват, че мотивацията сред персонала би се повишила след получаване на допълнителна, специализирана и научна  информация предоставена от медицински специалисти.

В хода на заседанието се включиха д-р Галина Лещарска, директор на ЦСМП – Враца и д-р Петър Керемедчиев, изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца, като изразиха своята подкрепа за ускоряване на ваксинационния процес и разширяване на неговия обхват.

Областният управител даде думата и на присъстващите кметове и представители на общини, които  запознаха членовете на щаба с предприетите до момента действия и проведени информационни кампании сред населението.

Иван Сълов, обобщи дадените в рамките на заседанието предложения относно мерки за ускоряване на темповете за обхващане на населението с ваксини срещу COVID-19 включващи –  организиране на информационни срещи на медицинските специалисти в образователните институции с представители на РЗИ – Враца и изготвяне на систематизирана информация с отговори на най-често задаваните въпроси за ваксинацията срещу COVID-19, която да бъде разпространена чрез сайтовете на ангажираните институции и общини на територията на област Враца. Продължават и срещите на представители на РЗИ – Враца с малцинствени групи, чрез посредничеството на здравните медиатори в област Враца.